FAST

ACCESS

TIKLA KONUŞ

Randevu almak için Tıkla Konuş servisimizden faydalanabilirsiniz.

WEB RANDEVU

Web’den beklemeden randevu almak için buraya tıklayınız.

LABORATUVAR RADYOLOJİ SONUÇ

Laboratuvar sonuçlarınıza buradan ulaşabilirsiniz.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Doktorunuza bu alandan ulaşabilir sorularınızı sorabilirsiniz.

FARABİ'Yİ GEZİN

Sanal turumuzla hastanemizi gezmek için tıklayınız.

Private Check-Up

Kardiyoloji Ek Paket

Muayeneler       

Kardiyoloji Muayenesi

              

              

Kardiyolojik İncelemeler        

Transtorasik ekokardiyografi (yüzeyel ekokardiyografi) : Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Eforlu Ekg (Treadmil) : Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.

Nöroloji Ek Paket

Muayeneler       

Nöroloji Muayenesi    

              

Radyolojik İncelemeler  

Beyin MR : Beyin tümörleri, inme (felç), beyin hasarları, beyin yapılarının gelişimi ile ilgili kusurların tespitinde, sinir sisteminin kronik bir hastalığı olan MS (Multipl Skleroz) teşhisinde ve demans hastalığının tespitinde kullanılır.

Diyetisyen Ek Paket

Muayeneler

Diyet ve Beslenme Muayenesi

Ayrıntılı Vücut Kilo Analizi

Sindirim Sistemi Tarama Ek Paket

Muayeneler

Genel Cerrahi Muayenesi

 

Radyolojik İncelemeler

Endoskopi : Sindirim sistemi organlarının incelenmesinde kullanılır. 

Kolonoskopi : Kalın bagırsakların incelenmesinde kullanılır. 

Solunum Sistemi Tarama Ek Paket

Muayeneler

Göğüs Hastalıkları Muayenesi

 

Radyolojik İncelemeler

Toraks BT :

Solunum Fonksiyon Testi (SFT) : Göğüs hastalıkları veya daha genel olarak akciğer sağlığı incelemelerinde kullanılır.

Göz Ek Paket

Muayeneler

Göz Hastalıkları Muayenesi

Meme Tarama Paket

Muayeneler

Genel Cerrahi Muayenesi

 

Radyolojik İncelemeler

Mamografi : Meme kanseri tanısında kullanılır. 

Meme Ultrasonografi : Meme de saptanan kitle lezyonlarının iç yapısını incelemede kullanılır. 

Üroloji Ek Paket

Muayeneler

Üroloji Muayenesi 

 

Laboratuvar  İncelemeleri

Total PSA : Prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Serbest PSA : Prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Total Testesteron : Erkek üreme fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Kadın Hastalıkları Ek Paket

Muayeneler

Kadın Hastalıkları Muayenesi 

 

Laboratuvar İncelemeleri

FSH : Kadın Hastalıkları ve üreme fonksiyonlarında değerlendirilmesinde kullanılır. 

LH : Kadın Hastalıkları ve üreme fonksiyonlarında değerlendirilmesinde kullanılır. 

Prolaktin : Kadın Hastalıkları ve üreme fonksiyonlarında değerlendirilmesinde kullanılır. 

Estradiol E2 : Kadın Hastalıkları ve üreme fonksiyonlarında değerlendirilmesinde kullanılır. 

 

Radyolojik İncelemeler

Tüm Abdomen Ultrasongrafisi :  Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Vajinal Smear :

Kulak Burun Boğaz Ek Paket

Muayeneler

Kulak Burun ve Boğaz Muayenesi

 

Radyolojik İncelemeler

Odyometri + Timpanımetri : Kulak işitme kayıplarında,Orto kulağın basıncını ölçmede kullanılır. 

Diş Ek Paket

Muayeneler

Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi

 

 

STANDART EK PAKETLER

Kişiye Özel Check-Up   

       İleri seviye sağlık taramasıdır. Geniş Kapsamlı bir Paket olup, ilave paketlerle sağlık taramasını genişleterek daha kesin sonuçlara ulaşılabilir. Uzman dahiliye hekimlerimiz den tarafından sonuçlar değerlendilir ve yorumlanır. 

PAKET İÇERİKLERİ

Laboratuvar İncelemeleri            

Tam Kan Sayımı(Hemogram) : Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır.

Sedimantasyon (ESR) : Enfeksiyon ve diğer inflamatuvar durumlarda değerlendirilir.

C Reaktif Protein (CRP) : Nonspesifik bir akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde kullanılır.

Antistreptolizin O (ASO) : Streptolizin O’ya karşı kanda dolaşan antikorlardır. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanıllır

Romatoid Faktör(RF) : Romatizma hastalıkların tanısında kullanılır. 

Glukoz : Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır

HDL Kolesterol : Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.

LDL Kolestorel : Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Total Kolestorel : Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile aterosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Trigliserid : Hiperlipideminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

Kreatinin : Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Ürik asit : Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. 

Aspartat Amino Transferaz (AST) : Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en çok bulunduğu dokulardır.

Alanin Amino Transferaz (ALT) :  Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Karaciğer hastalıkları, safra yolları obstrüksiyonu, kas zedelenmeleri, müsküler distrofiler, akut pankreatit, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hepatotoksik ilaçlar ALT düzeyinde artışa neden olur 

Laktat Dehidrogenaz(LDH) : Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. 

Alkalen Fosfataz (ALP) :  Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.

Potasyum (K+) : Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. 

Kalsiyum (Ca+) : Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. 

Sodyum (Na+) :  Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Magnezyum (Mg) : Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır.

Fosfor : Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Demir :  Her türlü anemi, demir eksikliği, talasemi, sideroblastik anemi ve demir zehirlenmesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Demir Bağlama : Serum demir düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır..

Ferritin : Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi, hemakromatozis ve demir yükleme tedavisinin takibinde kullanılır.

Tiroid Stimülan Hormon (TSH) :   Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

Serbest T4 (FT4) : Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

İnsülin : Tip I ve II diabetesmellitus, hipoglisemi, insülinoma ve insülin rezistan diabetin değerlendirilmesinde kullanılır. 

HOMA İnsülin Rezistansı : Tip I ve II diabetesmellitus, hipoglisemi, insülinoma ve insülin rezistan diabetin değerlendirilmesinde kullanılır. 

HbA1C : Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır.

HBsAg : Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ – HBs : Hepatit B virüsüne karşı doğal veya aşılama sonrası kazanılmış bağışıklığın tespitinde kullanılır.

Anti – HCV : HCV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Anti HCV bağışıklık göstergesi değildir.

Anti – HIV : HIV virüsünün saptanmasında kullanılır.      

VDRL-RPR : Sifiliz tanısında kullanılan non-spesifik bir testtir.    

Brucella Aglütinasyon : Brucella enfeksiyonlarını hızlı tarama için kullanılmaktadır. Tek başına pozitifl iği tanı için yeterli değildir.

Vitamin B12 : Hematopoezis ve normal nöronal fonksiyonlar için Vit B12 gereklidir. 

Vitamin D3 : Vitamin D3’ün vücuttaki aktif formudur. Hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır.

Karsinoembriyonik antijen (CEA) : Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde CEA düzeyi artar. Özellikle kolorektal kanserler ve ileri evre meme kanserlerinde takipte kullanılabilir.

CA 19-9 : Tüm gastrointestinal sistem kanserleri (pankreatik kanserler, kolanjiokarsinomlar, kolon kanserleri vb.) ve diğer adenokarsinomlarda CA 19-9 düzeyi artar.

Tam İdrar Tahlili(TİT) : İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

Gaita Gizli Kan : Gaitada Gizli Kan (Fecal Occult Blood, FOB) gaitada bulunan ancak genelde gözle görülemeyen kan için kullanılan bir terimdir. Ayrıca kolorektal kanserin popülasyon taramasında kullanılan tek pratik yöntemdir.

              

Radyolojik İncelemeler  

Akciğer Grafisi : Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasongrafisi :  Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

              

Kardiyolojik İncelemeler              

EKG (Elektrokardiyografi) : Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem

              

Muayeneler       

Dahiliye Muayenesi : Genel Muayene, Sonuçların Değerlendirilmesi ve yorumlanması