FAST

ACCESS

TIKLA KONUŞ

Randevu almak için Tıkla Konuş servisimizden faydalanabilirsiniz.

WEB RANDEVU

Web’den beklemeden randevu almak için buraya tıklayınız.

LABORATUVAR RADYOLOJİ SONUÇ

Laboratuvar sonuçlarınıza buradan ulaşabilirsiniz.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Doktorunuza bu alandan ulaşabilir sorularınızı sorabilirsiniz.

FARABİ'Yİ GEZİN

Sanal turumuzla hastanemizi gezmek için tıklayınız.

Cardiological Check-Up

Kardiyolojik Check-Up

       Türkiye’de ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde 55’i kalp-damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Her 1000 hastadan 1’inin bypass ameliyatına gittiğini biliyoruz. Bu durum erkeklerde kadınlara göre oran biraz daha yüksektir ve kırklı yaşlarda artmaya başlar. Kadınlarda ise daha sık olarak ellili yaşlarda menopoz sonrası görülüyor.Koroner kalp rahatsızlığı denilen hastalık, kalp krizleri ve kalp yetersizliği ile seyrediyor. Ani kalp krizi ya da kalbin durması şeklinde olabiliyor. Kalp krizini atlattıktan sonra kişinin kalbinde çok büyük bir sekil bırakmışsa kan yetersizliği, pompa yetersizliği şeklinde ölüme gidebiliyor.

       Tüm bu check-upların sonunda hastaları düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli olmak üzere 3 gruba ayırıyoruz. Birtakım kriterler açısından baktığımızda; mesela boyun şah damarında plak var mı, koroner damarlarında kireçlenme ve plakalar var mı, bazı kan tahlillerinde yükseklikler var mı kontrol ediyoruz. Tüm bu verilerin sonunda bir skora ulaşıyoruz. Gelecek 5 yıl içinde kalp krizi geçirme riski yüzde 5’in altında olanları düşük riskli, yüzde 5-15 aralığı orta riskli, yüzde 15’in üstünü ise yüksek riskli hastalar olarak tanımlıyoruz. 

Unutmayın!..

* 40 yaşından sonra herkesin yılda bir kez kalp yönünden check-up yaptırması şart!

* EKG ve bir akciğer filmi çekilmeli. 

* Kapak problemi varsa her yıl tekrarlanmalı yoksa 3-4 yılda bir tekrarlanmalıdır.

PAKET İÇERİKLERİ

Laboratuvar İncelemeleri            

Tam Kan Sayımı(Hemogram) : Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır.

C Reaktif Protein (CRP) : Nonspesifik bir akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde kullanılır.

Glukoz : Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır

HDL Kolesterol : Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.

LDL Kolestorel : Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Total Kolestorel : Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile aterosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Trigliserid : Hiperlipideminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Aspartat Amino Transferaz (AST) : Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en çok bulunduğu dokulardır.

Alanin Amino Transferaz (ALT) :  Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Karaciğer hastalıkları, safra yolları obstrüksiyonu, kas zedelenmeleri, müsküler distrofiler, akut pankreatit, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hepatotoksik ilaçlar ALT düzeyinde artışa neden olur 

Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

Kreatinin : Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Sodyum (Na+) :  Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Potasyum (K+) : Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. 

Kalsiyum (Ca+) : Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. 

Tiroid Stimülan Hormon (TSH) :   Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

Kreatin Kinaz (CK) : İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır.

CK-MB : AMI tanısında kullanılır. CK / CK-MB oranı tercih edilir. AMI sonrasında 4-8 saatte yükselmeye başlar ve 24 saatte pik yapar.

Troponin-I (Tn-I) : AMI tanısında kullanılır. Sensitivitesi troponin I’ya göre daha yüksektir. AMI’dan 2-6 saat sonra yükselir ve 24 saat civarında pik yapar.

              

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiyografi) : Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem

Transtorasik ekokardiyografi ( yüzeyel ekokardiyografi) : Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Eforlu Ekg (Treadmil) : Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.

              

Radyolojik İncelemeler  

Akciğer Grafisi : Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

              

Muayeneler       

Kardiyoloji Muayenesi : Kardiyoloji muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması