FAST

ACCESS

TIKLA KONUŞ

Randevu almak için Tıkla Konuş servisimizden faydalanabilirsiniz.

WEB RANDEVU

Web’den beklemeden randevu almak için buraya tıklayınız.

LABORATUVAR RADYOLOJİ SONUÇ

Laboratuvar sonuçlarınıza buradan ulaşabilirsiniz.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Doktorunuza bu alandan ulaşabilir sorularınızı sorabilirsiniz.

FARABİ'Yİ GEZİN

Sanal turumuzla hastanemizi gezmek için tıklayınız.

Kadınlar Gününe Özel

Kardiyoloji Ek Paket

Muayeneler       

Kardiyoloji Muayenesi

              

              

Kardiyolojik İncelemeler        

Transtorasik ekokardiyografi (yüzeyel ekokardiyografi) : Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Eforlu Ekg (Treadmil) : Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.

Nöroloji Ek Paket

Muayeneler       

Nöroloji Muayenesi    

              

Radyolojik İncelemeler  

Beyin MR : Beyin tümörleri, inme (felç), beyin hasarları, beyin yapılarının gelişimi ile ilgili kusurların tespitinde, sinir sisteminin kronik bir hastalığı olan MS (Multipl Skleroz) teşhisinde ve demans hastalığının tespitinde kullanılır.

Diyetisyen Ek Paket

Muayeneler

Diyet ve Beslenme Muayenesi

Ayrıntılı Vücut Kilo Analizi

Sindirim Sistemi Tarama Ek Paket

Muayeneler

Genel Cerrahi Muayenesi

 

Radyolojik İncelemeler

Endoskopi : Sindirim sistemi organlarının incelenmesinde kullanılır. 

Kolonoskopi : Kalın bagırsakların incelenmesinde kullanılır. 

Solunum Sistemi Tarama Ek Paket

Muayeneler

Göğüs Hastalıkları Muayenesi

 

Radyolojik İncelemeler

Toraks BT :

Solunum Fonksiyon Testi (SFT) : Göğüs hastalıkları veya daha genel olarak akciğer sağlığı incelemelerinde kullanılır.

Göz Ek Paket

Muayeneler

Göz Hastalıkları Muayenesi

Meme Tarama Paket

Muayeneler

Genel Cerrahi Muayenesi

 

Radyolojik İncelemeler

Mamografi : Meme kanseri tanısında kullanılır. 

Meme Ultrasonografi : Meme de saptanan kitle lezyonlarının iç yapısını incelemede kullanılır. 

Üroloji Ek Paket

Muayeneler

Üroloji Muayenesi 

 

Laboratuvar  İncelemeleri

Total PSA : Prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Serbest PSA : Prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Total Testesteron : Erkek üreme fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Kadın Hastalıkları Ek Paket

Muayeneler

Kadın Hastalıkları Muayenesi 

 

Laboratuvar İncelemeleri

FSH : Kadın Hastalıkları ve üreme fonksiyonlarında değerlendirilmesinde kullanılır. 

LH : Kadın Hastalıkları ve üreme fonksiyonlarında değerlendirilmesinde kullanılır. 

Prolaktin : Kadın Hastalıkları ve üreme fonksiyonlarında değerlendirilmesinde kullanılır. 

Estradiol E2 : Kadın Hastalıkları ve üreme fonksiyonlarında değerlendirilmesinde kullanılır. 

 

Radyolojik İncelemeler

Tüm Abdomen Ultrasongrafisi :  Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Vajinal Smear :

Kulak Burun Boğaz Ek Paket

Muayeneler

Kulak Burun ve Boğaz Muayenesi

 

Radyolojik İncelemeler

Odyometri + Timpanımetri : Kulak işitme kayıplarında,Orto kulağın basıncını ölçmede kullanılır. 

Diş Ek Paket

Muayeneler

Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi

 

 

STANDART EK PAKETLER

Kadınlar Gününe Özel Check-Up   

       8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Bayan Hastalarımız İçin Check -Up Paketinden yararlanabilir , Ek Paketler ile bu özel gününe değer katabilirsiniz. 

PAKET İÇERİKLERİ

Laboratuvar İncelemeleri            

Tam Kan Sayımı(Hemogram) : Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır.

Sedimantasyon (ESR) : Enfeksiyon ve diğer inflamatuvar durumlarda değerlendirilir.

C Reaktif Protein (CRP) : Nonspesifik bir akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde kullanılır.

Glukoz : Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır

HDL Kolesterol : Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.

LDL Kolestorel : Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Total Kolestorel : Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile aterosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Trigliserid : Hiperlipideminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

Kreatinin : Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Aspartat Amino Transferaz (AST) : Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en çok bulunduğu dokulardır.

Alanin Amino Transferaz (ALT) :  Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Karaciğer hastalıkları, safra yolları obstrüksiyonu, kas zedelenmeleri, müsküler distrofiler, akut pankreatit, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hepatotoksik ilaçlar ALT düzeyinde artışa neden olur.

Tiroid Stimülan Hormon (TSH) :   Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

Tam İdrar Tahlili(TİT) : İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

Gaita Gizli Kan : Gaitada Gizli Kan (Fecal Occult Blood, FOB) gaitada bulunan ancak genelde gözle görülemeyen kan için kullanılan bir terimdir. Ayrıca kolorektal kanserin popülasyon taramasında kullanılan tek pratik yöntemdir.

Radyolojik İncelemeler  

Akciğer Grafisi : Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasongrafisi :  Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

              

Kardiyolojik İncelemeler              

EKG (Elektrokardiyografi) : Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem

              

Muayeneler       

Dahiliye Muayenesi : Genel Muayene, Sonuçların Değerlendirilmesi ve yorumlanması

Kadın Doğum Muayenesi : Genel Muayene, Sonuçların Değerlendirilmesi ve yorumlanması