HIZLI
ERİŞİM

TIKLA KONUŞ

Randevu almak için Tıkla Konuş servisimizden faydalanabilirsiniz.

WEB RANDEVU

Web’den beklemeden randevu almak için buraya tıklayınız.

LABORATUVAR RADYOLOJİ SONUÇ

Laboratuvar sonuçlarınıza buradan ulaşabilirsiniz.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Doktorunuza bu alandan ulaşabilir sorularınızı sorabilirsiniz.

FARABİ'Yİ GEZİN

Sanal turumuzla hastanemizi gezmek için tıklayınız.

Doktorun Profili

   Doktorlarımız

 

Branşı  :
D. Yeri / Tarihi :
Eğitimi :

 

MESLEKİ DENEYİMİ

2006-2009 MERAM TIP FAKÜLTESİ A.B.D BAŞKANI


2009-… ÖZEL KONYA FARABİ HASTANESİ

MESLEKİ ÜYELİKLERİ

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ

ORTOPEDİK TRAVMA ŞUBESİ DERNEĞİ

MESLEKİ ÖDÜLLER VE DERECELERİ

-PROF.DR.RIDVAN EGE BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 24 EKİM 24 2001.

-KONYA KARAMAN TABİB ODASI TIP EĞİTİMİNE EN İYİ KATKI ÖDÜLÜ, 14 MART, 2002.

-2002, ORD.PROF.DR.AKİF ŞAKİR ŞAKAR ÖDÜLLERİ: EN İYİ İKİNCİ KLİNİK ÇALIŞMA ÖDÜLÜ ARAZİ VE ARK. AYRILMIŞ ASETABULUM KIRIKLARININ İLİOİNGUİNAL YAKLAŞIMLA CERRAHİ TEDAVİSİ, ERKEN SONUÇLARIN BİLDİRİMİ. ACTA ORTHOP TRAUMATOLOGİCA TURCİCA, 2002

-EN İYİ SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ: ARAZİ VE ARK.: AYRILMIŞ ASETABULUM KIRIKLARININ İLİOİNGUİNAL YAKLAŞIMLA CERRAHİ TEDAVİSİ, ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, EKİM, 2003, ISTANBUL.

MESLEKİ YAYINLARI

KACRA BK, ARAZİ M, CİCEKCİBASİ AE, BÜYÜKMUMCU M, DEMİRCİ S: MODİFİED MEDİAL STOPPA APPROACH FOR ACETABULAR FRACTURES: AN ANATOMİC STUDY. J TRAUMA. 2011 NOV;71(5):1340-4.

KERİMOGLU U, KAPİCİOGLU S, EMLİK D, ARAZİ M, URAL O.CASE 161: HYDATİD DİSEASE WİTH WATER LİLY SİGN MANİFESTİNG AS A SOFT-TİSSUE MASS İN THE CALF OF A CHİLD, RADİOLOGY. 2010 SEP;256(3):1007-10

ARAZİ M, TOY H, TAVLİ L PRİMARY NEUROENDOCRİNE CARCİNOMA ARİSİNG WİTHİN A MATURE SACROCOCCYGEAL TERATOMA ORTHOPEDİCS. 2007 OCT;30(10):878-9.

SENARAN H, KARALEZLİ MN, SİMŞEK S, ARAZİ M, KAPİCİOĞLU MI. COMPARİSON OF K-WİRE FİXATİON METHODS İN TERMS OF STABİLİTY İN SALTER İLİAC OSTEOTOMİES ACTA ORTHOP TRAUMATOL TURC. 2007;41(2):104-7

ARAZİ M, YEL M, UGUZ B, EMLİK D. BE AWARE OF BONE MARROW EDEMA SYNDROME İN ANKLE ARTHROSCOPY: A CASE SUCCESSFULLY TREATED WİTH İLOPROST, ARTHROSCOPY. 2006 AUG;22(8):909.E1-3.

YEL M, ARAZİ M, SENARAN H. COMPLİCATİONS FOLLOWİNG SURGİCAL TREATMENT OF SHOULDER İNSTABİLİTY AND REVİSİON İNTERVENTİONS FOR STABİLİZATİON ACTA ORTHOP TRAUMATOL TURC. 2005;39 SUPPL 1:119-25.

ARAZİ M, SENARAN H, MEMİK R, KAPİCİOGLU S. MİNİMALLY İNVASİVE TREATMENT OF SİMPLE BONE CYSTS WİTH PERCUTANEOUS AUTOGENOUS BONE MARROW İNJECTİON ORTHOPEDİCS. 2005 FEB;28(2):108-12.

ARAZİ M, ERİKOGLU M, ODEV K, MEMİK R, OZDEMİR M: PRİMARY ECHİNOCOCCUS İNFESTATİON OF THE BONE AND MUSCLES. CLİN ORTHOP RELAT RES. 2005;432):234-41.

ARAZİ M, GUNEY O, OZDEMİR M, ULUOGLU O, UZUM N: MONOSTOTİC FİBROUS DYSPLASİA OF THE THORACİC SPİNE: CLİNOPATHOLOGİCAL DESCRİPTİON AND FOLLOW UP. CASE REPORT. J NEUROSURG. 2004;100(4 SUPPL SPİNE):378-81.

ARAZİ M, YALCİN H, TARAKCİOGLU N, DASCİ Z, KUTLU A. THE EFFECTS OF DYNAMİZATİON AND DESTABİLİZATİON OF THE EXTERNAL FİXATOR ON FRACTURE HEALİNG: A COMPARATİVE BİOMECHANİCAL STUDY İN DOGS. ORTHOPEDİCS. 2002;25(5):521-4.

ARAZİ M, MEMİK R, OGUN TC, YEL M. THE İLİZAROV FİXATOR FOR SEVERELY COMMİNUTED SUPRACONDYLAR AND İNTERCONDYLAR FRACTURES OF THE DİSTAL FEMUR J BONE JOİNT SURG [BR] 2001;83(5):663-667.

ARAZİ M, TC, OKTAR MN, MEMİK R, KUTLU A. EARLY WEİGHT-BEARİNG İN STATİCALLY LOCKED REAMED İNTRAMEDULLARY FEMORAL NAİLİNG: İS İT A SAFE PROCEDURE? J TRAUMA 2001;50(4):711-716.

OGUN TC, ARAZİ M, KUTLU A. AN EASY AND VERSATİLE WAY OF COVERAGE FOR DİSTAL TİBİAL SOFT TİSSUE DEFECTS. J TRAUMA 2001;50:53-59.

Prof. Dr. Mehmet ARAZİ
Prof. Dr. Mehmet ARAZİ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Ankara / 1967
1990 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru),1995 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık),2000 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doçentlik),2006 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Profesörlük)

Doktor ile ilgili Haberler

Doktor ile ilgili Videolar