HIZLI
ERİŞİM

TIKLA KONUŞ

Randevu almak için Tıkla Konuş servisimizden faydalanabilirsiniz.

WEB RANDEVU

Web’den beklemeden randevu almak için buraya tıklayınız.

LABORATUVAR RADYOLOJİ SONUÇ

Laboratuvar sonuçlarınıza buradan ulaşabilirsiniz.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Doktorunuza bu alandan ulaşabilir sorularınızı sorabilirsiniz.

FARABİ'Yİ GEZİN

Sanal turumuzla hastanemizi gezmek için tıklayınız.

Doktorun Profili

   Doktorlarımız

 

Branşı  :
D. Yeri / Tarihi :
Eğitimi :

 

MESLEKI DENEYIM

2004 – 2006 BASKENT ÜNV. UYG. VE ARS. HAST. BASHEKIM, KALP VE DAMAR CERRAHISI


2007 – 2009 ÖZEL GÖZDE HASTANESI-KALP VE DAMAR CERRAHISI UZMANI MALATYA


2009 -HALEN FARABI HASTANESI-BASHEKIM YARDIMCISI-KALP VE DAMAR CERRAHISI KLINIK SEFI KONYA

ULUSLAR ARASI KONGRELERDE SUNULAN TEBLIGLER

ÖZPINAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U, SOLAK H. A GİANT RİGHT ATRİAL MYXOMA ; CASE REPORT. TURKİSH – GERMAN 4.TH JOİNT SYMPOSİUM ON CARDİOVASCULAR SURGERY AND CARDİOLOGY. OCTOBER 8-11 1992, ANTALYA – TURKEY.

-BELVİRANLI M, AKSOY F, ATABEK M , ÖZERGİN U, TUNCER S, KESRİKLİOĞLU A. HAEMODYNAMİC EFFECTS OF PREPERİTONEAL GAS İNSUFFLATİON FOR LAPAROSCOPİC SURGERY: A COMPARİSON OF CO2 WİTH N2O İNSUFFLATİON. EUROSURGERY 2000, 20-24 JUNE 2000, İSTANBUL-TURKEY

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER

1- U.ÖZERGİN, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, O. KARABÖRK, T. YÜKSEK. ÖNKOLDA HEMODİALİZ AMAÇLI BASİLİK VEN TRANSPOZİSYONU. XI. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ. 19-23 NİSAN 2002, ANTALYA.

2- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, C. ÖZPINAR, K. HOŞGÖR, N. GÖRMÜŞ, O. KARABÖRK, T. YÜKSEK, H. SOLAK. İATROJENİK DAMAR YARALANMALARININ NADİR GÖRÜLEN BİR ŞEKLİ; EKSTERNAL FİKSASYON UYGULANAN FEMUR FRAKTÜRÜ OLGUSUNDA İKİ SEVİYEDE ARTER YARALANMASI. 3.ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ. 31 AĞUSTOS-4 EYLÜL 1999 ANTALYA.

3- U. ÖZERGİN, G.S. SUNAM, S. CERAN, M. YENİTERZİ, C. ÖZPINAR, T. YÜKSEK, H. SOLAK. PERİFERİK ARTER YARALANMALARI. 4. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 29 EKİM-1 KASIM 1996, MARMARİS.

4- U. ÖZERGİN, G.S. SUNAM, M. YENİTERZİ, C. ÖZPINAR, S. CERAN, T. YÜKSEK, H. SOLAK. MEKANİK KAPAK REPLASMANI UYGULANAN MİTRAL DARLIKLI HASTALARDA HEMODİNAMİK PARAMETRELERİN PRE VE POSTOPERATİF KARŞILAŞTIRILMASI. 4. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 29 EKİM-1 KASIM 1996, MARMARİS.

5- U. ÖZERGİN, G.S. SUNAM, S. CERAN, M. YENİTERZİ, C. ÖZPINAR, T. YÜKSEK, H. SOLAK. MİTRAL POZİSYONDA REPLASE EDİLEN ST.JUDE KALP KAPAĞI PROTEZLERİNDE ERKEN VALV TROMBOZU. 4. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 29 EKİM-1 KASIM 1996, MARMARİS.

6- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, M. ÖZÜLKÜ. HEMODİALİZ AMAÇLI 6 MM GORE-TEX STRETCH PTFE GREFTLERİN ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARI. 10. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, 20-23 NİSAN 2000, ANTALYA.

7- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ. TRİMETAZİDİNE’İN KORONER BYPASS OPERASYONLARINDA MYOKARD KORUYUCU ETKİSİ. 6. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 22-25 EKİM 2000, BELEK / ANTALYA.

8- U. ÖZERGİN, B. KORKUT, N. GÖRMÜŞ. PARADOKS NABIZ KALP TAMPONADI TANISINDA EKG’DEN DAHA GÜVENİLİRDİR. 6. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 22-25 EKİM 2000, BELEK / ANTALYA.

9- U. ÖZERGİN, C. VATANSEV, N. GÖRMÜŞ. REKTUMA KAPALI PERFORASYON YAPAN İZOLE İNTERNAL İLİAK ARTER ANEVRİZMASI. 6. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 22-25 EKİM 2000, BELEK / ANTALYA.

10- U. ÖZERGİN, O. ARIBAŞ, N. GÖRMÜŞ. ÇOCUKTA ANTERİOR MEDİASTİNAL YERLEŞİMLİ BENİGN MATÜR KİSTİK TERATOM. 6. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 22-25 EKİM 2000, BELEK / ANTALYA.

11- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, M. ÖZÜLKÜ. KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ARTERİOVENÖZ FİSTÜL SONUÇLARIMIZ. 6. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 22-25 EKİM 2000, BELEK / ANTALYA.

12- U. ÖZERGİN, H. BARIŞKANER, M.TOSUN, O. KARABÖRK, A. TANER, C. ÖZPINAR. DÜŞÜK POTASYUMLU ILIK KAN KARDİOPLEJİSİNİN SAFEN VEN GREFTLERİNE ETKİSİ. TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ VII. ULUSAL KONGRESİ, 23-27 EKİM 2002, KEMER-ANTALYA.

13- N.GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN, K. DURGUT, K. HOŞGÖR, M. AVUNDUK, H. SOLAK. KARDİYOPULMONER BYPASS SIRASINDA OLUŞAN AKCİĞER HASARININ ÖNLENMESİ. TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ VII. ULUSAL KONGRESİ, 23-27 EKİM 2002, KEMER-ANTALYA

14- G.S. SUNAM, U. ÖZERGİN, S. CERAN, C. ÖZPINAR, M. YENİTERZİ, H. SOLAK. DEKORTİKASYON AMELİYATLARINDA APROTİNİN KULLANIMI. 4. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 29 EKİM-1 KASIM 1996, MARMARİS.

15- M. YENİTERZİ, U. ÖZERGİN, T. YÜKSEK, H. SOLAK. VENÖZ YARALANMALARDA CERRAHİ YAKLAŞIM. 8. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, 20-23 NİSAN 1996, İZMİR.

16- K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN, M. ÖZÜLKÜ, C. ÖZPINAR. KLİPPEL TRENAUNEY SENDROMU. XI. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ. 19-23 NİSAN 2002, ANTALYA.

17- T.YÜKSEK, N.GÖRMÜŞ, K.DURGUT, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. İNTERMİTTANT KLODİKASYO İLE BAŞVURAN BİLATERAL POPLİTEAL ARTER ENTRAPMENT SENDROMU OLGUSU. XI. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ. 19-23 NİSAN 2002, ANTALYA.

MESLEKİ ÜYELİKLERİ

EUROPEAN ASSOCİATİON FOR CARDİOTHORACİC SURGERY

TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ

ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ

FLEBOLOJİ DERNEĞİ

TORAKS DERNEĞİ

ULUSLAR ARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1- ÖZERGİN U, SUNAM G S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, SOLAK T, SOLAK H. SUPRAVALVULAR AORTİC STENOSİS WİTHOUT WİLLİAMS SYNDROME. THE THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGEON. 1996; 44 (4): 216-8. (BU MAKALEYE DÖRT AYRI ARAŞTIRMACI TARAFINDAN ATIFTA BULUNULMUŞTUR.)

2- ÖZERGİN U, ÖZPINAR C, DURGUT K, GÖRMÜŞ N, SUNAM GS, YÜKSEK T, SOLAK H. NEW TECHNİQUE FOR REİNFORCED STERNAL CLOSURE. ASİAN CARDİOVASCULAR & THORACİC ANNALS. 2000: 8(1); 76-7. (BU MAKALEYE TIBBİ MALZEME ÜRETİCİSİ OLAN BİR KURULUŞUN İNTERNET SİTESİNDE ATIFTA BULUNULMUŞTUR.)

3- ÖZERGİN U, VATANSEV C, DURGUT K, ÖZÜLKÜ M, GÖRMÜŞ N. AN İNTERNAL İLİAC ARTERY ANEURYSM CAUSİNG COLONİC OBSTRUCTİON. SURGERY TODAY. 2001; 31 (9): 839-41.

4- ÖZERGİN U, DURGUT K, GÖRMÜŞ N, SUNAM G. S, YÜKSEK T. INFECTED MYOCARDİAL HYDATİD CYST İMİTATİNG PERİCARDİAL CYST. ASİAN THORACİC & CARDİOVASCULAR ANNALS. 2001: 9(4); 320-1.

5- ÖZERGİN U, DURGUT K, GÖRMÜŞ N, YÜKSEK T, SOLAK H. PERİPHERAL ARTERİAL İNJURİES. A STUDY OF FOUR HUNDRED AND SEVENTEEN CASES. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANGİOLOGY, 2001: 10(3); 173-5.

6- ÖZERGİN U, GÖRMÜŞ N, ARIBAŞ O, DURGUT K, YÜKSEK T. BENİGN MATURE CYSTİC TERATOMA OF ANTERİOR MEDİASTİNUM LEADİNG TO HEART FAİLURE: REPORT OF A CASE. SURGERY TODAY, 2003. 33(7); 518-20.

7- DURGUT K, ÖZERGİN U, ÖZDEMİR K, GÖRMÜŞ N, YÜKSEK T, SOLAK H. A HYDATİD CYST CASE LOCALİZED ON POSTERİOR WALL OF RİGHT VENTRİCLE. ASİAN CARDİOVASCULAR & THORACİC ANNALS. 2000: 8(3); 275-7.

8- GÖRMÜŞ N, ÖZERGİN U, DURGUT K, YÜKSEK T, SOLAK H. COMPARİSON OF AUTOLOGOUS BASİLİC VEİN TRANSPOZİTİONS BETWEEN FOREARM AND UPPER ARM REGİONS. ANN VASC SURG, 2003: 17; 522-5.

9- GÖRMÜŞ N, ÖZERGİN U, ÖZPINAR C, SOLAK H. VENA CUBİTİ MEDİA FOR CREATİON OF A LOOP-SHAPED ARTERİOVENOUS FİSTULA AT THE ELBOW REGİON. ANNALS OF VASCULAR SURGERY, 2004; 18 : 589-92.

10- KORKUT B, ALTINBAŞ A, SARIGÜZEL A, ÖZERGİN U, GÖK H. DİSCRETE TYPE SUBAORTİC STENOSİS İN DEXTROCARDİA WİTH SİTUS İNVERSUS TOTALİS. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANGİOLOGY. 1998; 7: 258-60.

11- DURGUT K, GÖRMÜŞ N, ÖZÜLKÜ M, ÖZERGİN U, ÖZPINAR C. CLİNİCAL FEATURES AND SURGİCAL TREATMENT OF CARDİAC MYXOMA: REPORT OF 18 CASES. ASİAN CARDİOVASCULAR & THORACİC ANNALS. 2002;

12- ÖZPINAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U, SOLAK H. BİLATERAL ANEURYSMS OF THE PULMONARY ARTERY WİTH PECTUS EXCAVATUM – A CASE REPORT. VASCULAR SURGERY. 1993; 27 (3): 226-31.

13- ÖZPINAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U, SOLAK H. A GİANT RİGHT ATRİAL MYXOMA – CASE REPORT. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANGİOLOGY. 1995; 4: 1-3. (BU MAKALEYE BAŞKA BİR ARAŞTIRMACI TARAFINDAN ATIFTA BULUNULMUŞTUR.)

14- YÜKSEK T, SOLAK H, ODABAŞ D, YENİTERZİ M, ÖZPINAR C, ÖZERGİN U. DANGEROUS PENCİLS AND A NEW TECHNİQUE FOR REMOVAL OF FOREİGN BODİES. CHEST. 1992; 102 (3): 965-7. (BU MAKALEYE DÖRT AYRI ARAŞTIRMACI TARAFINDAN ATIFTA BULUNULMUŞTUR. BUNLARDAN BİRİ, BİR İNTERNET SİTESİNDE YAR ALMAKTADIR)

15- AKSOY F, BELVİRANLI M, VATANSEV C, TUNCER S, YOL S, ÖZERGİN U, ATABEK M, KESRİKLİOĞLU A. A COMPARİSON OF THE HEMODYNAMİC AND METABOLİC EFFECTS OF EXTRAPERİTONEAL CARBON DİOXİDE AND NİTROUS OXİDE İNSUFFLATİON. AM J SURG 2001; 182(5): 486-90.

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1- U. ÖZERGİN, C. ÖZPINAR, A. YOSUNKAYA, N. GÖRMÜŞ, T. YÜKSEK, H. SOLAK. MEKANİK KAPAK REPLASMANI UYGULANAN MİTRAL DARLIKLI HASTALARDA HEMODİNAMİK PARAMETRELERİN PRE VE POSTOPERATİF KARŞILAŞTIRILMASI. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ. 1998; 6: 104-9.

2- U. ÖZERGİN, T. YÜKSEK, G.S. SUNAM, T. SOLAK, H. SOLAK. SUBCLAVİAN ARTER YARALANMALARI. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1995; 11: 239-41.

3- U. ÖZERGİN, C. ÖZPINAR, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, N. GÖRMÜŞ, H. SOLAK. EDİTÖRE MEKTUP. HAYDARPAŞA KARDİOLOJİ – KARDİOVASKÜLER CERRAHİ BÜLTENİ. 1997; 5: 1.

4- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, O. KARABÖRK, M. ÖZÜLKÜ, T. YÜKSEK, H. SOLAK. TRİMETAZİDİNE’İN KORONER BYPASS OPERASYONLARINDA MYOKARD KORUYUCU ETKİSİ. GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ. 1999: 7(5); 370-3.

5- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, M. ÖZÜLKÜ. TORASİK AORT CERRAHİSİNDE SPİNAL KORD HASARI. GENEL TIP DERGİSİ. 1999; 9(4): 153-6.

6- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, H. SOLAK. KORONER BYPASS OPERASYONU SONRASI YALANCI ANEVRİZMA GÖRÜNÜMÜ VEREN MEDİASTİNAL HEMATOM. CERRAHİ TIP BÜLTENİ 2000; 1: 59-61.

7- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, M. ÖZÜLKÜ. KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ARTERİOVENÖZ FİSTÜL SONUÇLARI VE PATENTLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. CERRAHİ TIP BÜLTENİ 2000; 1: 9-12.

8- ÖZERGİN U, GÖRMÜŞ N, DURGUT K, SOLAK H. A RETROSTERNAL LOCATED RELAPSE CASE OF A MULTİPLE İNTRAPERİCARDİAL HYDATİD CYST. KOŞUYOLU HEART JOURNAL 2000; 4: 139-41.

9- ÖZERGİN U, DURGUT K, GÖRMÜŞ N, ÖZÜLKÜ M. CARDİAC RHABDOMYOMA İN A 53-YEAR-OLD MALE. KOŞUYOLU HEART JOURNAL 2000; 4: 128-30.

10- U. ÖZERGİN, B.KORKUT, N.GÖRMÜŞ. KALP TAMPONADI TANISINDA PARADOKS NABIZ EKG’DEN DAHA GÜVENİLİR BİR BULGUDUR. TÜRKİYE KLİNİKLERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ 2001; 2: 1-5.

11- U. TÜTÜN, U. ÖZERGİN, K. DURGUT, T. YÜKSEK, T. SOLAK, H. SOLAK. SOL ATRİAL MİKSOMA VE PERİFERİK EMBOLİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12: 123-7.

12- C. ÖZPINAR, U. ÖZERGİN, N. GÖRMÜŞ, K. DURGUT. EFOR SONRASI GELİŞEN PRİMER SUBKLAVİAN VEN TROMBOZU – VAKA TAKDİMİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1999; 15: 171-3.

13- U. TÜTÜN, U. ÖZERGİN, C. ÖZPINAR, T. YÜKSEK, H. SOLAK. MİTRAL POZİSYONUNDA BJORK-SHİLEY VE SORİN PROSTETİK KALP KAPAKLARININ POSTOPERATİF ERKEN VE GEÇ DÖNEMDE KARŞILAŞTIRILMASI. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1997; 13 (2): 129-38.

14- C. ÖZPINAR, U. ÖZERGİN, S. CERAN, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, H. SOLAK. AÇIK KALP AMELİYATLARINDA KALP DEBİSİ HESAPLANMASINDA THERMODİLÜSYON METODU İLE FİCK METODUNUN KARŞILAŞTIRILMASI. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1993; 9 (4): 551-3.

15- N. GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN, M. C. AVUNDUK, K. HOŞGÖR, K. DURGUT, H. TOY, H. SOLAK. KARDİYOPULMONER BYPASS SIRASINDA OLUŞAN AKCİĞER HASARININ ÖNLENMESİ. S.Ü TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2002; 12 (1): 1-7.

16- K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN, M. ÖZÜLKÜ. PERİKARDİYAL EFFÜZYONLARDA SUBKSİFOİD PERİKARDİYAL PENCERE OPERASYONU. GENEL TIP DERGİSİ. 1999; 9(4): 127-9.

17- K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN. HIV-NEGATİF KAPOSİ SARKOMU. GENEL TIP DERGİSİ. 2000; 10(1): 25-7.

18- M. YESİLTAY, K. DURGUT, U. ÖZERGİN, C. ÖZPINAR, I. SOLAK, H. SOLAK. PERİFERİK PSEUDOANEVRİZMALARIN CERRAHİ TEDAVİSİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (4): 435-7.

19- M. YEŞİLTAY, K. DURGUT, U. ÖZERGİN, I .SOLAK, T. YÜKSEK, H. SOLAK. ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (3): 307-12.

20- B. ORAN, T. YÜKSEK, M. YENİTERZİ, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. ÇOCUKTA SERVİKAL YERLEŞİMLİ BİR VENÖZ MALFORMASYON; OLGU SUNUMU. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ. 1995; 3: 273-6.

21- G.S. SUNAM, M. GÖK, S. CERAN, U. ÖZERGİN, A. ŞANLI, T. SOLAK, H. SOLAK. INTRATORASİK EKSTRAPULMONER NEUROFİBROMA. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (1): 113-9.

22- G.S. SUNAM, M. GÖK, S. CERAN, U. ÖZERGİN, T. SOLAK, H. SOLAK. BİR VAKA NEDENİYLE PULMONER SEKESTRASYON. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (1): 129-33.

23- M. GÖK, G.S. SUNAM, S. CERAN, U. ÖZERGİN, K. AKYOL, T. SOLAK, H. SOLAK. PULMONER TROMBOEMBOLİZM. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (1): 135-37.

24- G.S. SUNAM, S. CERAN, M. GÖK, U. ÖZERGİN, T. SOLAK, H. SOLAK. GÖĞÜS CERRAHİSİNDE PREOPERATİF PULMONER VE KARDİAK DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12(1): 139-41.

25- S. CERAN, G.S. SUNAM, K. AKYOL, U. ÖZERGİN, T. SOLAK, H. SOLAK. TÜRBAN İĞNESİ ASPİRASYONU. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (3): 319-22.

26- K. DURGUT, M. YEŞİLTAY, M. GÖK, U. ÖZERGİN, U. TÜTÜN, I. SOLAK, T. YÜKSEK, H. SOLAK. KAROTİS TÜMÖRLERİ (BİR VAKA NEDENİYLE). S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (3): 327-9.

27- C. ÖZPINAR , K.HOŞGÖR, K.DURGUT, U. ÖZERGİN. 6 MM GORETEX STRETCH POLİTETRAFLOUROETİLEN GREFT İLE ARERİOVENÖZ SHUNT DENEYİMİMİZ. S.Ü.TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1999: 15; 161-2.

28- G. S. SUNAM, M. GÖK, S. CERAN, U. ÖZERGİN, A. ŞANLI, T. SOLAK, H. SOLAK. AKSİDENTAL TORAKSA PENETRE KOMPLİKASYONA YOL AÇMAYAN DELİCİ CİSİM YARALANMASI. S.Ü.TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996: 12(5); 77-80.

29- T. YÜKSEK, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. SON DÖNEM KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE BAŞARILI BATİSTA OPERASYONU. S.Ü.TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2001: 17(4); 263-6.

30- S. CERAN, C. ÖZPINAR, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, U. ÖZERGİN, İ. SOLAK, M. BELVİRANLI, H. SOLAK. VENÖZ YARALANMALAR VE CERRAHİ TEDAVİSİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1993; 9 (4): 533-6.

31- C. ÖZPINAR, S. CERAN, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. 150 OLGULUK AÇIK KALP AMELİYATI SERİSİNDE PULMONER ARTER KATETERİZASYONU KOMPLİKASYONLARI. CERRAHİ TIP BÜLTENİ. 1993; 2 (1): 49-54.

32- C. ÖZPINAR, S. CERAN, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. KARDİAK TAMPONADA GİDEN PERİKARDİAL EFFÜZYONLARDA SUBKSİFOİDAL PERİKARDİYOTOMİ. CERRAHİ TIP BÜLTENİ. 1993; 2 ( 2): 98-103.

33- C. ÖZPINAR, S. CERAN, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. STERNAL KONDRO- SARKOMANIN SANDWİCH TEKNİKLİ ÇELİK PROTEZLE TEDAVİSİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1993; 9 (2): 288-92.

34- S. CERAN, C. ÖZPINAR, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, U. ÖZERGİN, S. ÖZMEN, M. KILIÇ, H. SOLAK. BÜYÜK AMELİYATLARDA APROTİNİNİN’İN YERİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1995; 11 (1): 77-80.

35- M. YENİTERZİ, S. CERAN, T. YÜKSEK, C. ÖZPINAR, A. BAYRAM, H. GÖK, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. 37 VAKADA İZOLE AORT KAPAK REPLASMANI SONUÇLARI. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1993; 9 (3): 405-6.

36- C. ÖZPINAR, S. CERAN, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, G.S.SUNAM, T.ZİYLAN, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. DERİN VEN TROMBOZU (DVT) İLE PULMONER EMBOLİ (PE) ARASINDAKİ İLİŞKİ VE PROFİLAKSİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1993; 9 (1): 95-101.

Doç. Dr. Ufuk ÖZERGIN
Doç. Dr. Ufuk ÖZERGIN
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
İstanbul / 1964
1987 - Istanbul Ünv. Cerrahpasa Tip Fakültesi, 1995 - Selçuk Ünv. Tip Fakültesi (Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dali Uzmanlik Egitimi)

Doktor ile ilgili Haberler

Doktor ile ilgili Videolar