HIZLI
ERİŞİM

TIKLA KONUŞ

Randevu almak için Tıkla Konuş servisimizden faydalanabilirsiniz.

WEB RANDEVU

Web’den beklemeden randevu almak için buraya tıklayınız.

LABORATUVAR RADYOLOJİ SONUÇ

Laboratuvar sonuçlarınıza buradan ulaşabilirsiniz.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Doktorunuza bu alandan ulaşabilir sorularınızı sorabilirsiniz.

FARABİ'Yİ GEZİN

Sanal turumuzla hastanemizi gezmek için tıklayınız.

Doktorun Profili

   Doktorlarımız

 

Branşı  :
D. Yeri / Tarihi :
Eğitimi :

 

MESLEKİ DENEYİMİ

2003-2010 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak.Beyin ve Sinir Cerrahi A.B.D - Arş. Görevlisi


2010-2011 Niğde Devlet Hastanesi - Uzman Dr.


2011-2012 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D - Uzman Dr.


2012-2015 Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D - Yrd.Doç.Dr.


2015-____ Farabi Hastanesi, Beyin ve Sinir - Uzman Dr.

MESLEKİ ÜYELİKLERİ

Türk Nöroşirürji Derneği

Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu

Türk Omurga Derneği

Türk Tabipler Birliği

MESLEKİ YAYINLARI

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1.  Cengiz SL, Kalkan E, Bayir A, Ilik K, Baysefer A. Arch Orthop Trauma Surg. 2008 Sep;128(9):959-66. Epub 2007 Nov 27. Timing of thoracolomber spine stabilization in trauma patients; impact on neurological outcome and clinical course. A real prospective (rct) randomized controlled study.

A2. Kocaogullar Y, Ilik K, Esen H, Koc O, Guney O. J Neurosurg Anesthesiol. 2010 Jan;22(1):53-8. Preventive effects of intraperitoneal selenium on cerebral vasospasm in experimental subarachnoid hemorrhage.

A3. I Faik, I Mustafa Kemal. Iranian journal of child neurology. 2014; 8 (2): 57. Levatiracetam for the management of Lance-Adams syndrome

A4. İ Çöven, G Çoban, G Koyuncu, KM İlik. Clinical neurology and neurosurgery . 2013; 6 (115): 781-783. SUNCT syndrome findings accompanied by cavernous segment aneurysm.

A5. F Ilik, K Ilik. Neurocase. 2014; 20 (4): 474-475. Alice in Wonderland syndrome as aura of migraine.

A6. H Buyukgol, MK Ilik, F Ilik. The American journal of emergency medicine. 2015;  33(8):1112. Ischemic stroke differential diagnose: spontaneous spinal epidural hematoma can be fatal.

A7. I Çöven, G Çoban, B Horasanli, MK Ilik. Neurosurgery Quarterly. 2014; 24 (1): 44-46. Glossopharyngeal Neuralgia Due to Familial Dolichoectatic Vertebral Artery.

A8. Ilik MK, Kocaogullar Y, Koc O, Esen H. Turk Neurosurg. 2014;24(6):873-9. Beneficial effects of moxonidine on cerebral vasospasm after experimental subarachnoid hemorrhage.

A9. K Ilik, F Erdi, F Ilik, F Keskin. Neurosurgery Quarterly. 2013;  23 (4): 262-263. Varicella Zoster of the Trigeminal Nerve After Radiofrequency Thermocoagulation of the Gasserian Ganglion: A Case Report

A10. K Ilik, I Coven, O Ozdemir. Neurosurgery Quarterly. 2013; 23 (2): 103-104. Transient Ventriculoperitoneal Shunt Malfunction Due to Constipation: A Case Report.

A11. I Coven, K Ilik, F Erdi, O Ozdemir. Neurosurgery Quarterly. 2013;  23 (2): 137- 139. Leriche Syndrome Presenting as Lumbar Stenosis: A Case Report.

A12. AE Hasturk, K Ilik, I Coven, O Ozdemir. Neurologia medico-chirurgica. 2013; 53 (12):  887-889. Unusual Traumatic Midthoracic Spondyloptosis and its Surgical Management: Case Report.

A13. F Torun, E Kalkan, K İlik, F Erdi, A Baysefer. Journal of Neurological Sciences. 2006; 23:059-062.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

D.  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. K Ilik, I Coven, F Erdi, B Horasanlı. World Spinal Column Journal, 2013; 4: 67-69. Conversion Hemiparalysis After Lumbar Disc  Surgery: A Case Report.

D2. Kalkan E, Erdi F, Keskin F, İlik K ve Karataş Y. Genel Tıp Derg 2010;20(3):121-123. Gibboziteye neden olan ve tedavi altında farklı seviyede reaktivasyon gösteren Pott Hastalığı.

D3.  Kalkan E,  Erdi F,  Kaya B,  İlik K. Genel Tıp Derg 2010;20(2):65-68. Kronik böbrek yetmezlikli hastada çökme kırığına neden olan torakal vertebra osteomyeliti.

D4.  Kalkan E, Erdi F,  Keskin F,  Kaya B,  İlik K ve Karataş Y. Genel Tıp Derg 2010;20(1):31-34. Olgu sunumu: Enfekte lumbosakral spinal dermoid kist.

D5. MK Ilik, O Ozdemir, I Coven. Medicine Science 2015. The Cause of Foot-Drop in a Patient with Ganglion Cyst in Lumbar Region: A Case Report.

D6. İlik MK. Türk Nöroşirürji Dergisi 2015; 25(3): 355-358. Profesyonel Bisiklet Sürücüsünde Gelişmiş Pars İnterartikülaris Kırığının Tedavisi

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Cengiz, SL., Kalkan. E., Üstün. ME, ve K. İlik, “ Travmatik karotid arter diseksiyonu”, 19. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2005.

E2. Üstün, ME., Esken. E., Çiçek, O., İlik, K, “ Kombine oksipital, transtentoryal, supraserebellar, transsinüs yaklaşım ile total çıkarılan pineal kitle olgusu “, 20. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2006.

E3. Esken, E., Kocaoğullar, Y., Güney, AÖ. Ve K.İlik “ Deneysel spinal kord travmasında diltiazemin doku kalsiyumu ve histopatoloji değişikler üzerine etkisi “ 22. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel  Kongresi, Antalya, 2008.

E4.  Yavuz, S., K. İlik, Kaya, B. Ve Üstün ME., “ Travmatik karotid arter diseksiyonu” IV. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi , 2008, Muğla. “

E5. Yavuz, S., Keskin, F., K. İlik Ve Üstün ME., “ Moya moya hastalığı: olgu sunumu”   IV. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi , 2008, Muğla. “

E6.  K.İlik, Yavuz, S., Erdi,F., Üstün, ME., “ MR Anjiografi ile tespit edilen okült AVM olgusu “  IV. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi , 2008, Muğla. “

E7. Cengiz, SL., K. İlik, Yavuz, S., Kaya, B. Ve Baysefer, A. “ Torakolomber travmalı hastalarda cerrahi stabilizasyon zamanlaması, klinik ve nörolojik iyileşme üzerine etkisi; randomize kontrollü çalışma. “    22. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008. “

E8. Kalkan, E., Cengiz, SL., K. İlik, Erdi, F., Ünlü, A., Kıyıcı, A. Ve Baysefer, A. “ Lomber disk hernisi ve beyin tümörü nedeniyle opere edilen hastalarda plazma neopterin ve prokalsitonin konsantrasyonları “ 22. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008. “

E9. Cengiz, SL., Erdi, F., Keskin, F., Esen H., K. İlik ve Baysefer A. “ Üçüncü ventrikül kolloid kisti ile ilişkili Aicardi sendromu “  22. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği  Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008. “

E10. Keskin, F., K. İlik, Erdi, F. Ve Üstün, ME., “ Trombolitik tedavi ile düzelen akut iskemik inme: olgu sunumu ”  22. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008. “

E11. İlik K., Keskin, F., Kaya, B. Ve Üstün, ME., “ MR anjiografi ile tespit edilen okült AVM olgusu “ 22. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008. “

E12. Kalkan, E., Keskin, F., K. İlik ve Yavuz, S. “ Periton absorbsiyon bozukluğu olan hastada ventriküloplevral şant sonrası gelişen hidrotoraks olgusu “ 22. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008. “

E13. Kocaoğullar, Y., K. İlik, Esen, H., Koç, O. Ve Güney, O. “ Deneysel subaraknoid kanamada  selenyumun vazospazmı engelleyici etkileri “23. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, KKTC , 2009. “

E14. Kalkan, E., Erdi, F. Ve  K. İlik, “ Lomber spinal osteoblastoma: olgu sunumu “ 23. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, KKTC , 2009. “

E15. Kalkan, E., Erdi, F. Ve  K. İlik, “ Enfekte lumbosakral spinal dermoid kist: olgu sunumu “  23. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, KKTC , 2009. “

E16. Kalkan, E.,  K. İlik ve Erdi, F, “ Kronik böbrek yetmezlikli hastada torakal çökme kırığına neden olan spinal abse: olgu sunumu” 23. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, KKTC , 2009. “

E17. Kalkan, E.,  K. İlik ve Erdi, F, “ Gibboziteye neden olan ve tedavi altındayken farklı seviyede reaktive olan pott hastalığı “ 23. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, KKTC , 2009. “

E18. K.İlik., Kocaoğullar, Y., Koç, O., Esen, H. Deneysel Subaraknoid Kanamada Moksonidin ‘in Vazospazmı Engelleyici Etkileri  “24. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2010. “

E19. Yavuz, S., Erdi, MF., Kaya, B., K. İlik., Üstün, ME. Bilateral İKA Stenozu ve Sol Vertebral Oklüzyonu olan Hastada Sağ STA- OSA M2 Segment Anastomozu. 24. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2010. “

E20. Yavuz, S., Erdi, MF., K. İlik., Üstün, ME. İntrakranial anevrizma operasyonlarında besleyici artere geçici klip yerleştirilmesi sırasındaki beyin kan akımı değişikliklerinin kantitatif elektroensefalografi ve serebral kanakımı monitörü ile karşılaştırılması.  Etkileri  “24. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2010. “

E21. Güney, Ö., Kocaoğullar, Y., K.İlik., Erdi, MF., Erişkin hastada İngüinal Herni operasyonuna bağlı gelişen şant malfonksiyonu: Olgu sunumu. “24. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2010. “

E22. Çöven, İ., K.İlik., Erdi, F., Özdemir, Ö., Aydemir, F. Spinal stenoz bulguları ile prezente olan lerich sendromu. “26. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2012. “

E23. Çöven, İ., K.İlik., Özdemir, Ö. Lumbosakropelvik enstürmantasyonda S1 alar vidalama ve transpediküler vidalamada hasta gruplarının karşılaştırılması. “26. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2012. “

E24. Çöven, İ., K.İlik., Özdemir, Ö., Caner, H. Skolyozun eşlik ettiği Chari sendromu: olgu sunumu. “26. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2012. “

E25. K.İlik., Çöven, İ., Erdi, F., Horasanli, B., Özdemir, Ö. Lomber disk cerrahisi sonrasında gelişen konversiyon hemiparalizi. “26. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2012. “

E26. K.İlik., Çöven, İ., Erdi, F., Özdemir, Ö. Lomber disk cerrahisinde alternatif yöresel bir tedavi yöntemi: Belde çamaşır ipi. “26. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2012. “

E27. Çöven, İ., Sataoğlu, H., K.İlik., Özdemir, Ö. Perkutan Lazer diskektomi uygulanan hasta sonuçları. “26. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2012. “

E28. Çöven, İ., Sataoğlu, H., K.İlik., Özdemir, Ö., Caner, H. Torakolomber patlama kırıklarında posterior fiksasyon ile pedikül substraksiyon osteotomisi sonuçları. “26. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2012. “

E29. Erdi MF., Demiray, DY., Havan, N., K. İlik., Keskin, F. Myelomalaziye neden olan os odontoideum:olgu sunumu. “26. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2012. “

E30. K.İlik., Çöven, İ., Özdemir, Ö. Konstipasyon sonrası gelişen geçici şant malfonksiyonu: Olgu sunumu. “26. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2012. “

E31. K.İlik., Erdi, F., İlik, F., Keskin, F. Gasserian ganglion radyofrekans termokoagülasyonu sonrasında gelişen trigeminal herpes zoster enfeksiyonu. “26. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2012. “

E32. Cengiz, ŞL., K.İlik., Üstün, ME. Kanamış anevrizmaların mikrocerrahi kliplenmesinde lamina terminalis fenestrasyonunun semptomatik vazospazm üzerine etkisi. “26. Ulusal Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya , 2012. “

E33. Togan, T., Çöven, İ., Turan, H., Çoban, G., K.İlik., Arslan, H. Piriformis sendromu ile prezente olan brusella sakroileiti olgu sunumu. “4. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık  Derneği, İstanbul, 2012. “

 

F. Yazılan uluslararası kitaplarda bölüm çevirileri:

F1. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar.     Bölüm: 46. Anterior Lomber Cerrahi Ekspojur Teknikleri. Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın Evi: Deveci Tıp Kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195)

F2. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 47. Anterior Diskektomi. Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın evi: Deveci Tıp Kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

F3. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 48. Anterior Lomber İnterbody Füzyon: Silindirik Kafesler, Femoral Halka Allogreftler, İkiz Kenarlı Sentetik İmplantlar. Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın evi: Deveci Tıp Kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

F4. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 49. Anterior ve Anterolateral Lomber Plak ile Fiksasyon. Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın Evi: Deveci Tıp Kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

F5. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 57. Posteriordan Omurgayı Sabitleme Stratejileri ve Rod Redüksiyon Teknikleri Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın Evi: Deveci Tıp Kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

F6. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 63. Laparoskopik Cerrahi Teknik. Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın evi: Deveci tıp kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

F7. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 64. Posterior Omurgaya Tubuler Girişim: Sabit Çaplı veya Açılabilir Retraktörlerle. Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın Evi: Deveci Tıp Kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

F8. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 65. Lomber Omurgaya Tubuler Retraktörlerle Minimal İnvaziv Yaklaşımlar. Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın evi: Deveci tıp kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

F9. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 66. Perkütan Sement Yerleştirme Teknikleri (Vertebroplasti, Kifoplasti). 47,48,49,57,63,64,65,66,67,68,69,72 Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın evi: Deveci tıp kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

F10. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 67. Lomber Omurgaya Minimal İnvaziv Lateral Yaklaşımlar: Extreme Lateral Lomber İnterbody Füzyon. Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın Evi: Deveci Tıp Kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

F11. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 68. Lomber Pediküler Vida Fiksasyon Yöntemleri. Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın Evi: Deveci Tıp Kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

F12. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 69. Endoskopik Torasik Dekompresyon, Greft Yerleştirme ve Enstürmantasyon Teknikleri.  Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın Evi: Deveci Tıp Kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

F13. İlik, K.,  Spine Surgery: Tricks of the Trade . Türkçesi; Spinal Cerrahi Pratik Cerrahi Noktalar Bölüm: 72. Halo Ortez Uygulaması.  Yazarlar:  Alexander Vaccaro, Todd Albert.   Yayın evi: Deveci tıp kitap. Basım: 2012  (ISBN: 1588905195).

 

G. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelere yapılan atıflar:

 

Atıf yapılan makale sayısı: 5

Toplam atıf sayısı: 101

G1. Cengiz SL, Kalkan E, Bayir A, Ilik K, Baysefer A. Arch Orthop Trauma Surg. 2008 Sep;128(9):959-66. Epub 2007 Nov 27. Timing of thoracolomber spine stabilization in trauma patients; impact on neurological outcome and clinical course. A real prospective (rct) randomized controlled study.

Times Cited: 86

G2. Kocaogullar Y, Ilik K, Esen H, Koc O, Guney O. J Neurosurg Anesthesiol. 2010 Jan;22(1):53-8. Preventive effects of intraperitoneal selenium on cerebral vasospasm in experimental subarachnoid hemorrhage.

Times Cited:8

KATILDIĞI MESLEKİ EĞİTİM, KURSLAR VE DERECELERİ

Mezuniyet sonrası epilepsi interaktif eğitim programı (SPİKE), Aralık 2004, Konya.
7. Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu, Ekim 2006, İzmir.
Türk Biyofizik Derneği, 19. Bilimsel Biyofizik Kongresi, Eylül 2007, Konya.
Türk Nöroşirürji Derneği 22.Bilimsel Kongresi, Nisan 2008, Antalya.
Deney Hayvanları Kullanım Kursu, Ocak 2008, Konya.
Türk Noroşirürji Derneği, Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı sempozyumu, Ekim 2008, Antalya.
Türk Noroşirürji Derneği, Torakolomber travmalar paneli, Mart 2009, Afyon.
Türk Noroşirürji Derneği, servikal dejeneratif disk hastalığı sempozyumu,Ekim 2009, Nevşehir.
International Neuroimplantation Congress, Ocak 2010, İstanbul.
Türk Nöroşirürji Derneği 25.Bilimsel Kongresi, Nisan 2011, Antalya.

 

Op. Dr. Mustafa Kemal İLİK
Op. Dr. Mustafa Kemal İLİK
Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı
Konya- 21.08.1978
İlkokul: Atatürk İlkokulu - Konya (1988) - Ortaokul: Konya Meram Anadolu Lisesi (1992) - Lise: Konya Meram Fen Lisesi (1996) - Üniversite: Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi( 1996-2002) - 4. İhtisas: Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı

Doktor ile ilgili Haberler

Doktor ile ilgili Videolar